Blogs

Habari mpya
14 Mar, 2019

What Can I Eat And Drink During An Abortion With Pills?

What to eat during abortion pill? We talk about good practices while medical abortion and what to eat after abortion. All you need to know.

Soma zaidi

14 Mar, 2019
Habari mpya

What Can I Eat And Drink During An Abortion With Pills?

What to eat during abortion pill? We talk about good practices while medical abortion and what to eat after abortion. All you need to know.

Soma zaidi


19 Jul, 2018

The Do’s And Don’ts Of A Safe Abortion With Pills

Is medical abortion safe? How does it work? Where do I start? We review the top 5 do’s and don’ts of a safe abortion with pills.

Soma zaidi

Tovuti hii inaweza kuhitaji kuki zisizojulikana na huduma anuwai za mtu mwingine ili iweze kufanya kazi kunavyotakikana. Unaweza kusoma Sheria na Masharti yetu na Sera za Faragha . Ukitaka kuendelea kutumia tovuti hii, ni sharti utupe idhini ili uweze kufanya hivyo.