गोलीहरूले सुरक्षित गर्भपात गर्नका लागि निर्देशन

गर्भपातका गोली सुरक्षित र प्रभावकारी गर्भावस्था समाप्त गर्न कसरी प्रयोग गर्ने हो जान्नुहोस्

तपाईंको देशमा गर्भपात

तपाईं बस्ने ठाउँमा गर्भपातको हेरचाहबारे जान्नुहोस्

तपाईंको देश चयन गर्नुहोस्

सुरक्षित गर्भपातको प्रशिक्षण र शिक्षण

हाम्रो अनलाइन भिडियो वा प्रमाणित पाठ्यक्रमहरूमार्फत गर्भपात हेरचाहबारे थप जान्नुहोस्

यस वेबसाइटलाई ठीक प्रकारले कार्य गर्न बेनामी कूकीज र विभिन्न तेस्रो पार्टी सेवाहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईं हाम्रा नियम एवं सर्तहरूगोपनीयता नीतिहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो साइट प्रयोग गर्न जारी राखेर तपाईं हामीलाई यसो गर्न आफ्नो सहमति दिनुहुन्छ।